คณิตศาสตร์ช่างยนต์ รหัส 2101-2113

หนังสือเรียนเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน มีคำอธิบาย ภาพประกอบและตัวอย่างโจทย์ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบททุกบทเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียน
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
80
Coin
80
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
1 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
80
Coin
80
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ