คณิตศาสตร์เครื่องกล

ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในแต่ละบทมีเนื้อหาละเอียดครอบคลุมตามหลักสูตร มีตัวอย่างจากง่ายไปหายากทุกเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายบททุกบท เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียน
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
80
Coin
80
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ