สังคมศึกษากับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

"หนังสือสังคมศึกษากับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง จัดกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในวิชาสังคมศึกษา สำหรับครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา"
แปลโดย :
-
Tags :
-
สำนักพิมพ์ :
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
35 ครั้ง
0 / 5 คะแนน (0 รีวิว)
ทดลองอ่าน :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ