สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1

เนื้อหากล่าวถึงวิธีการทางสถิติ วิธีการทางกราฟในการนำเสนอข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็นในแบบต่างๆ ฯลฯ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
219
Coin
219
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
4 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ