หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2

การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีการออกแบบเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ของผู้สอน กำหนดให้แต่ละบทนำเสนอเนื้อหา โดยนำสถานการณ์ในชีวิตจริงเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้
Ebook
ลด 19%
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
59
48
Coin
59
48
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook
ลด 19%

หนังสือแนะนำ