พิชิตข้อสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)

ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ และที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ