คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน

ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
240
Coin
240
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
240
Coin
240
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ