ไม่ใช่ที่ของเรา

เรื่องเล่าของ "คุณแพท" ในช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตวัยรุ่นจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อยู่ในเรือนจำ จนกระทั่งได้กลับออกมาสู่โลกภายนอกอีกครั้ง หลังจากเวลาผ่านไปกว่า 16 ปี
ดาวน์โหลด
5 ครั้ง
อ่านแล้ว
33 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook